אודות

אודות המשרד

המשרד מתמחה בתכנון ועיצוב מבנים בהתאמה אישית.
אנו מאמינים כי השילוב בין דרישות הלקוח למגבלות המציאות מאתגרת ומביאה ליצירתיות במציאת פתרונות, לראש פתוח ומקורי, ומסייעת בהגשמת החלום.

אנו נותנים ללקוחותינו ליווי צמוד ומקצועי משלב התכנון הרעיוני ועד לגמר הבניה, תוך מתן פתרונות עיצוביים וטכניים בהתאם להתקדמות הפרויקט.
אנו משתמשים בכלי תוכנה המאפשרים הפקת שרטוטים והדמיות תלת ממדיות, יתרון זה מאפשר ללקוחותינו לראות את המבנה בשלבים שונים בתכנון.
אנו יורדים לפרטים בהכנת התוכניות לביצוע הכוללות: 

תכנון מוקדם – עיבוד תכניות מוקדמות הכוללות הצעות ראשוניות, בדיקת לפרוגרמה ועריכתה לפי דרישות המזמין, וחלוקה פנימית עקרונית לשם בירור וקביעת תכנית סופית ומוסכמת של המבנה, סקר מצב קיים .

תכנון סופי – עיבוד תוכניות סופיות בק.מ. 100 : 1 מוסכמות על בסיס ההצעות הראשוניות, והכנת תוכניות אחרי המסמכים הדרושים לשם הגשה וקבלת התר בנייה כחוק מאת הרשות המקומית.

טיפול ברשויות – לפי הצורך, הכולל משא ומתן עם מוסדות הרשות השונים בגבולות החוק הקיים ובמידת הצורך הכנסת שינויים בתוכניות ומסמכים לפי דרישותיהם.

תוכנית פיתוח – לפי הצורך ובהתאם לדרישות הרשות המקומית לשם קבלת היתר הבנייה.

תוכנית מקלט או ממ"ד – בק.מ. 50 : 1 בהתאם להנחיות הג"א והגשתה למוסדות הג"א לשם קבלת אישור לבניית הממ"ד, כולל משא ומתן והכנסת שינויים לפי דרישתם.

תוכניות אספקת מים וסילוק שפכים – (אינסטלציה סניטרית וביוב)
בק.מ. 100 : 1 לפי דרישת הרשות, והגשתן לרשויות המוסמכות לשם קבלת היתר חיבור מים וחיבור ביוב כנדרש.

תכנון מפורט – עיבוד תוכניות עבודה ארכיטקטוניות לביצוע בק.מ. 50 : 1 הכוללות : תכניות , חתכים, חזיתות, תכנית מיקום כלים סניטרים וברזים, תכנית חשמל אדריכלית מפורטת הכוללת מיקום נק' חשמל ,טלוויזיה, טלפון, רמקולים, לוחות חשמל ותאורה לסוגיה.תכנית מיזוג עקרונית והנמכות גבס, תכניות גבס לנישות. כל זאת בכפיפות לתוכניות המאושרות ע"י הרשות המקומית.

פרטים – ארכיטקטוניים מיוחדים ו/או הכרחיים ופרטי מדרגות.

רשימת נגרות, מסגרות ואלומיניום.

פיקוח עליון – (הדרכה והשגחה עליונה) על ביצוע העבודות הכולל עד 10 ביקורים באתר ואינו כולל השגחה מקומית קבועה.